BUWAN NG WIKA 2023

buwan ng wika

Hinihikayat namin ng DENR Central Visayas, ang lahat ng mamamayan, ipagdiwang natin ang Agosto bilang “Buwan Ng Wikang Pambansa”, alinsunod sa itinakda ng Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s.1997 na pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

Sa taong 2023, ang tema ay: “Filipino at mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad, at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan.”

Alamin natin ang ilan sa mga aktibidad na handog ng KWF at ang mga serye ng webinar sa pamamagitan ng kanilang Facebook page: Komisyon ng Wikang Filipino.

Tampok dito ang lingguhang tema na pagkilala at pagtaguyod sa Filipino Sign Language (FSL) bilang Pambansang Wikang Senyas ng Pilipinas umpisa ngayong 2 ng Agosto.

Ang ibang tema sa mga sumusunod na araw ng Miyerkules ng Agosto ay: Mga Wikang Katutubo: Midyum ng Pagtuturo, Pananaliksik, at Pagkakaisa; Mga Wikang Katutubo: Kasangkapan ng Siyensiya at Teknolohiya tungo sa Maunlad na Bansang Pilipinas; Mga Wikang Katutubo: Pambansang Pag-uswag at Pakikipagkapuwa sa Pagpapaunlad ng Katarungang Panlipunan; at Wikang Filipino: Wikang Mapagbangon.

Sa kasalukuyang datos, nasa 134 ang bilang ng mga wika sa bansa kasama ang Filipino Sign Language (FSL).

Ang Filipino at mga katutubong wika ay nagsisilbing instrument sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad, at ingklusibong katarungan panlipunan.

Ang wika ay isa sa mahahalagang aspeto upang maging maunlad ang isang bansa. Sumisimbolo ito sa ating pagkakakilanlan. Mahalin at paunlarin natin ang ating wikang pambansa.